program_za_tehnicke_preglede_h

 Vrste tehničkih pregleda su:

 •  redovni

 •  redovni ponovni

 •  redovni i tehnički pregled u sklopu ispitivanja

 •  redovni i tehnički pregled u sklopu ispitivanja ponovni

 •  vanredni

 •  vanredni ponovni

 •  kontrolni

 •  tehnički pregled u sklopu ispitivanja

 •  tehnički pregled u sklopu ispitivanja ponovni

 •  utvrđivanje tehničkih karakteristika

 •  redovni na poligonu

 •  redovni ponovni na poligonu

 •  redovni i tehnički pregled u sklopu ispitivanja na poligonu

 •  redovni i tehnički pregled u sklopu ispitivanja ponovni na poligonu

 •  vanredni na poligonu

 •  vanredni ponovni na poligonu

 •  kontrolni na poligonu

 •  tehnički pregled u sklopu ispitivanja na poligonu

 •  tehnički pregled u sklopu ispitivanja ponovni na poligonu

 •  utvrđivanje tehničkih karakteristika na poligonu

Najava registracije i tehnickog pregleda

Preporuči prijatelju:

 

Preporuči prijatelju: