program_za_tehnicke_preglede_h

Za tehnički ispravno vozilo sačinjava se Potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila, koja se u pisanom obliku izdaje stranci. Sadržaj i izgled Potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila (Obrazac 1. – formata A4 ili A5 - slika klikni ovde), odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

(2) Za tehnički neispravno vozilo sačinjava se Izveštaj o utvrđenom stanju vozila, koji se u pisanom obliku izdaje stranci. Sadržaj i izgled Izveštaja o utvrđenom stanju vozila možete videti OVDE.

(3) U potvrdi o tehničkoj ispravnosti vozila, odnosno izveštaju o utvrđenom stanju vozila, u rubrici napomena, moraju se konstatovati:

 •  razlike između identifikacionih podataka i tehničkih karakteristika vozila utvrđenih pri tehničkom pregledu vozila i podataka iz dokumenata podnetih pri iskazivanju zahteva za vršenje tehničkog pregleda vozila, ukoliko razlike postoje

 •  koje uslove u pogledu dimenzija (dužina, širina i visina), najveće dozvoljene ukupne mase ili osovinskog opterećenja, vozilo ne ispunjava za učešće u saobraćaju na putu

 • sumnja u originalnost registarskih tablica, identifikacione oznake vozila (VIN) ili oznake motora i to samo u potvrdi, odnosno izveštaju, koji se izdaje licu koje je vozilo uputilo na kontrolni tehnički pregled ( Ukoliko se pri identifikaciji vozila utvrdi da postoji sumnja u originalnost registarskih tablica, identifikacione oznake vozila (VIN) ili oznake motora, ta činjenica će se uneti u napomenu propisanih evidencija, a tehnički pregled vozila se mora obaviti u celini.).
 •  U potvrdi, u rubrici napomena, mora se konstatovati i:

  - broj i datum izdavanja uverenja (potvrde) o ispitivanju vozila i naziv subjekta koji je uverenje (potvrdu) izdao.
  - da potvrda važi samo uz uverenje o ispitivanju vozila ukoliko je ona izdata nakon izvršenog tehničkog pregleda u sklopu ispitivanja vozila .

 •  Izveštaj o utvrđenom stanju vozila će se izdati i u slučaju kada prepravka nije utvrđena pri vizuelnom utvrđivanju ispunjenosti uslova za vršenje redovnog i vanrednog tehničkog pregleda vozila ili kada tokom vršenja tehničkog pregleda dođe do otkazivanja nekog od sklopova vozila, usled čega ono nije u voznom stanju , u kojem će se konstatovati neispravnosti utvrđene do momenta kada je završen tehnički pregled, a u napomeni propisanih evidencija će se uneti razlog zbog kojeg tehnički pregled vozila nije izvršen u celini.

 •  Za vozilo kod kojeg se tokom kontrolnog tehničkog pregleda utvrdi da je prepravljeno, odnosno pojedinačno proizvedeno, a da nije ispitano, izdaje se, nakon izvršenog tehničkog pregleda u celini, izveštaj o utvrđenom stanju, u čijoj napomeni se konstatuje ta činjenica.

 •  Potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila potpisuje kontrolor koji je izvršio tehnički pregled vozila i overava pečatom na kome se pored naziva privrednog društva, odnosno ogranka iz rešenja organa nadležnog za registraciju privrednih društava nalazi i natpis: „TEHNIČKI PREGLED VOZILA". Ovim pečatom mogu se overavati samo navedena dokumenta, izveštaj o utvrđivanju tehničkih karakteristika , kao i registracioni list za motorno i priključno vozilo propisan pravilnikom kojim se bliže uređuje registracija vozila.

 •  Potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila se ispisuju i uručuju stranci nakon završenog tehničkog pregleda vozila.

 • Prilikom kontrolnog tehničkog pregleda vozila, potvrda o tehničkoj ispravnosti,odnosno izveštaj o utvrđenom stanju vozila, izdaje se i ovlašćenom licu Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno inspektoru za drumski saobraćaj, koji je uputio vozilo na kontrolni tehnički pregled vozila.

 •  Za vozila koja su namenjena za obavljanje međunarodnog prevoza, na zahtev stranke, izdaće se još jedan primerak potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila.

Najava registracije i tehnickog pregleda

Preporuči prijatelju:

 

Preporuči prijatelju: