program_za_tehnicke_preglede_h

Pri ponovnom tehničkom pregledu vozila, koje je pri redovnom ili vanrednomv tehničkom pregledu ocenjeno kao neispravno, može se izvršiti samo tehnički pregled uređaja i opreme čija je neispravnost utvrđena.

  •  Pri ponovnom tehničkom pregledu vozila  kontrolor će izvršiti tehnički pregled vozila u celini, kada posumnja da je došlo do promene tehničkog stanja uređaja i opreme vozila, koji su ocenjeni kao ispravni na prethodnom tehničkom pregledu izvršenom u celini, ili kada je očigledna promena tehničkog stanja.

  •  Ponovni tehnički pregled vozila mora biti izvršen u roku koji nije duži od tri radna dana od dana vršenja tehničkog pregleda vozila u celini.

  •  Ponovni tehnički pregled vozila vrši isto ovlašćeno privredno društvo, odnosno njegov ogranak, koje je vozilo ocenilo kao neispravno.

  • Ukoliko se vozilo ne podvrgne ponovnom tehničkom pregledu u propisanom roku tehnički pregled vozila se mora izvršiti u celini.

Najava registracije i tehnickog pregleda

Preporuči prijatelju:

 

Preporuči prijatelju: